الیاف اکریلیک

الیاف اکریلیک از مهم ترین و پرمصرف ترین الیاف مصنوعی در صنایع نساجی به شمار می رود. الیاف اکریلیک با توجه به خواص و وزن مخصوص کم، جایگزین پشم است و در تهیه فرش ماشینی، پتو، لباس های زمستانی، کشباف های ضخیم، به مصرف می رسد. از نظر ساختارپلیمری، الیاف اکریلیک اصطلاحاً به الیافی گفته می شود که زنجیر پلیمر آن شامل حداقل 85% وزنی کومنومراکریلونیتریل باشد و همچنین مشابه آن الیاف مداکریلیک است که شامل حداکثر85 و حداقل 35 درصد وزنی کومنومراکریلونیتریل می باشد. درحال حاضر شرکت پلی اکریل ایران به عنوان تنها تولید کننده الیاف اکریلیک(فرشی، پتویی و سایر انواع) در داخل کشور و در مجموع با ظرفیت تولید سالیانه حدود 60,000 تن بخشی از نیاز بازار این محصول را برآورده می سازد. در شرکت پلی اکریل ایران، الیاف اکریلیک بر حسب نوع مصرف و نیز روش ریسندگی در دو کارخانه مجزا تولید می شود که در ادامه شرح هریک از این تولیدات ارائه می گردد.

کارخانه اکریلیک

الیاف تولیدی در کارخانه اکریلیک ۱ به روش خشک ریسی تحت لیسانس شرکت Dupont آمریکا با مزیت رنگ‌پذیری بالاتر است. محصولات کارخانه اکریلیک ۱، شامل الیاف اکریلیک فرشی خشک ریسی، الیاف اکریلیک پتویی، الیاف پلی‌بِست (Poly Best) و الیاف اکریلیک صنعتی است.

الیاف پُلی‌بِست در انواع ورق‌های سیمانی به جای آزبست که استفاده از آن به دلیل خطرات زیست‌محیطی و سرطان‌زا بودن ممنوع شده، جایگزین شود.

الیاف تولیدی در کارخانه اکریلیک ۱ به روش خشک ریسی تحت لیسانس شرکت Dupont آمریکا با مزیت رنگ‌پذیری بالاتر است. محصولات کارخانه اکریلیک ۱، شامل الیاف اکریلیک فرشی خشک ریسی، الیاف اکریلیک پتویی، الیاف پلی‌بِست (Poly Best) و الیاف اکریلیک صنعتی است.

الیاف پُلی‌بِست در انواع ورق‌های سیمانی به جای آزبست که استفاده از آن به دلیل خطرات زیست‌محیطی و سرطان‌زا بودن ممنوع شده، جایگزین شود.

TOP