استخدام

با تشکر از همه عزیزانی که در ثبت نام اولیه استخدامی شرکت نمودند.

به اطلاع می رساند با پایان مهلت ثبت نام، همکاران ما در واحدهای مختلف، اطلاعات ارسالی را بررسی و به واجدین شرایط جهت شرکت در آزمون و مصاحبه اطلاع رسانی خواهند نمود.

TOP