با تشکر از همه عزیزانی که در ثبت نام اولیه استخدامی شرکت نمودند.

به اطلاع می رساند با پایان مهلت ثبت نام، همکاران ما در واحدهای مختلف، اطلاعات ارسالی را بررسی و به واجدین شرایط جهت شرکت در آزمون و مصاحبه اطلاع رسانی خواهند نمود.