آزمایشگاه مرکزی شرکت پلی اکریل ایران

آزمایشگاه مرکزی شرکت پلی اکریل ایران با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و بهره گیری از کادر تخصصی مجرب یکی از معتبرترین آزمایشگاههای خاورمیانه در صنعت شیمی ، پلیمر و نساجی است.

این آزمایشگاه با استقرار استاندارد بین المللی ISO/IEC : 17025  و گواهینامه  تأیید  صلاحیت  آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران آماده ارائه خدمات مختلف آزمایشگاهی در زمینه های شیمی،  پلیمر،  نساجی، آب و پساب و ...  بوده و قابلیت انجام آزمونهای ذیل را مطابق با معتبرترین استانداردهای بین المللی را دارد:

شناسایی گروههای عاملی ترکیبات آلی و معدنی 

شناسایی و جداسازی ترکیبات قطبی و غیر قطبی

اندازه گیری فلزات در ماتریس های مختلف آلی و معدنی 

اندازه گیری انواع کاتیونها و آنیونها در محیط های آبی و آلی 

اندازه گیری ویسکوزیته دینامیک و سینماتیک انواع ترکیبات 

اندازه گیری درصد آب ترکیبات آلی و معدنی ، مواد خمیری و ژله ای 

اندازه گیری ضریب شکست مایعات 

انجام انواع تست های کششی ، خمشی و فشاری 

انجام انواع آزمایشات فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی بر روی الیاف و نخ به طور تخصصی (پلی استر ها، پلی اکریلونیتریلها، پلی آمیدها، پلی اورتانها، پلی وینیل کلراید و ...)

انجام آزمونهای رنگرزی و رنگ سنجی بر روی انواع الیاف و نخ 

 

برخی از تجهیزات دستگاهی آزمایشگاه مرکزی شرکت پلی اکریل ایران:

Draw Tension Instrument (DTI) 

Entanglement Tester

Fafegragh & Vibromat

Uster

Knitting Machine

Carding Machine

Data Color

Laboratory Dyeing System

Tensile Tester

Fiber Length Measuring Unit

Gas Chromatograph

FT-IR

TOC Analyzer

Atomic Absorption

Viscometer

UV-Visible

TOP