معرفی هیات مدیره

بر اساس آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران شماره روزنامه: ۲۲۱۲۴ شهرستان، شماره صفحه روزنامه: ۱۱۲، تاریخ روزنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۶

آقای مهندس مهدی علی دوستی

نماینده صندوق مشترک صنعت و معدن (سهامی خاص)
رئیس هیئت مدیره
عضو غیرموظف
.

عضو حقیقی
عضو هیئت مدیره
عضو موظف و مدیرعامل

آقای مهندس سیدرضا لاجوردی دارنده

نماینده شرکت تعاونی تولید کنندگان فرش ماشینی شهرستان آران و بیدگل (سهامی خاص)
نائب رئیس هیئت مدیره
عضو غیرموظف

آقای حسین عمادی

نماینده صندوق مشترک کوثر (سهامی خاص)
عضو هیئت مدیره و
عضو غیرموظف

نماینده صندوق ضمانت صادرات (سهامی خاص)
عضو هیئت مدیره
عضو غیرموظف

مدیران عامل

مدیران عامل شرکت پلی‌اکریل ایران از ابتدا تا کنون به صورت زیر است

18 مهدی زرفشانی دیماه 99     مجمع 3 دیماه 99
17 مهدی علی دوستی       توسط شورای تامین استان
16 امیر رحیمی       توسط شورای تامین استان
15 عباسعلی پور سیدی        
۱۴ مهندس اکبر ترکان مهرماه ۹۴ اسفندماه ۹۴ ۶ ماه  
۱۳ مهندس رسول رضایی مهرماه ۹۳ مهرماه ۹۴ یکسال  
۱۲ مهندس صفرعلی براتی ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ مهرماه ۹۳ ۳ ماه  
۱۱ مهندس کریم فروزان ۱۳۸۹ ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ۴ سال  
۱۰ مهندس محمود مجیب ۱۳۸۳ ۱۳۸۹ ۶ سال  
۹ ابوالفتوح کریمیان ۱۳۸۱ ۱۳۸۳ ۲ سال  
۸ محمد مهرزاد ۱۳۷۷ ۱۳۸۱ ۴ سال  
۷ مهدی نوری مشکوتی ۱۳۷۵ ۱۳۷۷ ۲ سال  
۶ محمود کساییان ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۰ سال  
۵ محمود عسکریان ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱ سال  
۴ محمدحسن کاتوزیان ۱۳۶۱ ۱۳۶۴ ۳ سال مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
۳ جمال احمدزاده ۱۳۵۵ ۱۳۶۲ ۷ سال مدیر کارخانه
۲ محسن شیدانی ۱۳۵۴ ۱۳۶۲ ۸ سال قائم‌مقام مدیرعامل
۱ اکبر لاجوردیان ۱۳۵۲ ۱۳۵۷ ۵ سال یکی از چهار نفر مؤسس
TOP