آگهی مزایده شماره ۵۵۰/۴۸۴

تسهیلات بانک رسالت

سفته الکترونیک نحوه خرید سفته الکترونیک بابت ضمانت تسهیلات دریافتی از طریق اپلیکیشن آی کاپ نکته ۱ : حتما وام گیرنده قبل از خرید سفته الکترونیک ، اعتبارسنجی انجام دهد و هزینه اعتبار سنجی را در سامانه مرآت پرداخت و نتیجه را دریافت نماید و آخرین ورژن برنامه آی کاپ را از طریق اپلیکیشن بازار

(مشاهده و تکمیل فرم پیش ثبت نام)

آگهی مزایده

آگهی مزایده ضایعات محصول-۱۴۰۲۰۲

آگهی مزایده

تگ شده برای: ,
TOP