دوشنبه, 20 شهریور 1402 / انتشار یافته در دسته‌بندی نشده
دوشنبه, 13 شهریور 1402 / انتشار یافته در دسته‌بندی نشده

سفته الکترونیک

نحوه خرید سفته الکترونیک بابت ضمانت تسهیلات دریافتی از طریق اپلیکیشن آی کاپ نکته ۱ : حتما وام گیرنده قبل از خرید سفته الکترونیک ، اعتبارسنجی انجام دهد و هزینه اعتبار سنجی را در سامانه مرآت پرداخت و نتیجه را دریافت نماید و آخرین ورژن برنامه آی کاپ را از طریق اپلیکیشن بازار نصب نماید. نکته ۲ : ضامن قبل از خرید سفته الکترونیک ، اعتبارسنجی انجام دهد و هزینه اعتبار سنجی را در سامانه مرآت پرداخت و نتیجه را دریافت نماید و آخرین ورژن برنامه آی کاپ را از طریق اپلیکیشن بازار نصب نماید. طریقه خرید سفته الکترونیک برای وام گیرنده و ضامن به صورت ذیل می باشد.

سه شنبه, 31 مرداد 1402 / انتشار یافته در اخبار و رویدادها
سه شنبه, 24 مرداد 1402 / انتشار یافته در اخبار و رویدادها, اخبار و رویدادها, اخبار و رویدادها
TOP