یکشنبه, 03 تیر 1403 / انتشار یافته در دسته‌بندی نشده

آگهی دعوت مزایده عمومی واگذاری استیجاری واحد اداری- تجاری شماره ۲ واقع در ضلع غربی ساختمان آبشار

چهارشنبه, 23 خرداد 1403 / انتشار یافته در دسته‌بندی نشده

آگهی دعوت مزایده عمومی واگذاری استیجاری مجموعه رستوران های ساختمان چهارراه آبشار با فضای مسقف، تالار و بدون سقف بر روی بام

چهارشنبه, 23 خرداد 1403 / انتشار یافته در اخبار و رویدادها, مناقصات و مزایدات

آگهی دعوت مزایده عمومی واگذاری استیجاری راهرو مجموعه اداری طبقه همکف ساختمان چهارراه آبشار مشتمل بر ۵ دفتر اداری

TOP