پیش ثبت نام استخدام

فرم استخدام (شماره 1402/1)

 • «شرکت پلی اکریل ایران» به منظور تامین نیروی انسانی متخصص خود در نظر دارد از واجدین شرایط در مقاطع مختلف تحصیلی از طریق گزینش های تخصصی برای مشاغل مورد نیاز، دعوت به همکاری نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط درخواست می گردد تا تاریخ 1402/07/15 ضمن مراجعه به آدرس وب سایت شرکت پلی اکریل ایران نسبت به ثبت نام و بارگزاری اطلاعاتی درخواستی اقدام نماید.
 • لطفا محدوده سنی مجاز را در نظر داشته باشید.
 • مثال: 1234-123-0913 (لطفا با کیبورد انگلیسی وارد کنید)
 • مثال: 52287322-031 (لطفا با کیبورد انگلیسی وارد کنید)
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
  تصویر استاندارد پرسنلی در ابعاد 4*3 و کیفیت مناسب برای چاپ باشد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
 • معدل آخرین مدرک تحصیلی را وارد کنید
 • نام مرکزرشته تحصیلیگرایشمقطع تحصیلیمعدل 
  از علامت + برای افزودن به ردیف ها استفاده کنید
 • نام شرکتسمتتاریخ شروع همکاریتاریخ اتمام همکاری 
 • انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
 • منابع انسانی شرکت پلی اکریل ایران ضمن بررسی مدارک و مستندات ارسالی، افراد واجد شرایط را انتخاب نموده و جهت طی نمودن مراحل بعدی اطلاع رسانی می شود. لذا ثبت نام در سامانه به منزله شرکت در مراحل ستخدام نمی باشد.
 • این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.